Sunday, April 10, 2011

Sesja Diagnostyki Medycznej - Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych 2011

Sesja wypadła bardzo dobrze. Uczestnicy z całej Polski a także z poza granic :)
Gratulacje dla koordynatorek Sesji - Pani Katarzyny oraz Pani Basi - pozdrawiam.