Friday, February 19, 2010

dorobek...

1. “Evaluation of oxidative status and depression-like responses in Brown Norway rats with acute myeloid leukemia.” - Papież MA, Dybała M, Sowa-Kucma M, Krzyściak W, Taha H, Józkowicz A, Nowak G. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2009 Jun 15;33(4):596-604. Epub 2009 Mar 3

2. “Selected indicators of the antioxidant system in the blood of patients with lower limb varicose veins.” - Krzyściak W., Kózka M., Kazek G., Stępniewski M. Acta Angiol. 2009 Vol. 15, No. 1, pp. 10–19.

3. “ Activities of Glutathione Peroxidase and Catalase in organs from Vanadium-Treated rats.” - Krośniak M., Krzyściak W., Kareta A., Gryboś R. Acta Biologica Cracoviensia Series Zoologia 2009, 51: 39-48.

4. “Wpływ otyłości na poziom reaktywnych form tlenu (RFT) we krwi chorych z żylakami kończyn dolnych.” – Kózka M., Krzyściak W., Pietrzycka A., Stępniewski M. Przegląd Lekarski 2009/66/5; 213-217.

5. „The changes of antioxidant defense system caused by quercetin administration do not lead to DNA damage and apoptosis in the spleen and bone marrow cells of rats"- M.A. Papież, A. Cierniak, W. Krzyściak, M. Bzowska, M. Piskuła, M. Kapiszewska Food Chem Toxicol. 2008 Sep;46(9):3053-8. Epub 2008 Jun 19.


6. „Wpływ wybranych pochodnych ksantonu na aktywność katalazy I dysmutazy nadtlenkowej w hemolizatach krwinek czerwonych osób zdrowych oraz osób chorych z cukrzycą” – Agata Pietrzycka, Marek Stępniewski, Wirginia Ostafin, Henryk Marona, Anna Skalska – Farmaceutyczny Przegląd Naukowy V (IX), 6/2008 (40).

7. „The influence of (-)-epicatechin on extent of DNA damage and apoptotic cell death in the bone marrow and spleen of rats with acute myeloid leukemia.”- Monika A. Papież, Tomasz Mikołajczyk, Wirginia Krzyściak – Folia Histochemica et Cytobiologica; Vol. 46 (Suppl. 2) P.2.28 (2008).

8. „Different influence of curcumin on antioxidant status in health and leukemic rats.” Krzyściak Wirginia, Kazek Grzegorz, Papież Monika,– Acta Biochimica Polonica; 55 (Sup 1), 31 (2008).

9. „Reaktywne postacie tlenu jako mediatory uszkodzenia ściany naczyń żylnych w przewlekłej chorobie żylnej (PChŻ).” Krzyściak W., Kózka M., Abramowicz J., Komenda S., – X Międzynarodowe Sympozjum Studentów i Młodych Lekarzy z Zakresu Chirurgii i Innych Specjalności Zabiegowych, Ustroń 2008.

10. „Derivatives of xanthone and their antimicrobial activity” - Krzyściak W., Trojanowska D., Budak A., Marona H p 230 MAteriały Naukowe XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Szczecin 4-7 września 2008.


11. „Znaczenie wybranych parametrów antyoksydacyjnych w cukrzycy” Kwapińska H., Krzyściak W., Słowik J., – Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Lubelską Izbę Lekarską i Katedrę Protetyki Lubelskiej AM. 23-25 XI.2007


12. “Influence of xanthone derivatives on SOD and Catalase activities in serum haemolisates and saliva samples from healthy persons, patients with diabetes or hypertension.”- H. Marona, B. Michalewska, A. Pietrzycka, W. Ostafin, Stępniewski M. (XV Międzynarodowe Sympozjum: „Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism” Cracow 2006; Poster )


13. „Random amplified polymorphic DNA typing of Pseudomonas aeruginosa hospital strains.”- A. Targosz, P. Nowak, A. Budak, W. Ostafin (I Konferencjia Naukowa Komitetu Mikrobiologii PAN Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego; 22 październik 2005; Poster)


14. “Free radicals in medicine – interprofessional education and scientific research in the Radioligand Laboratory of Pharmacy Faculty.” – Stępniewski M., Pietrzycka A., Ostafin W., Jabłońska W.; Probl. Hig. Epidemiol.; 87 (4), 382-384 (2006).


15. “The role of oxidants and antioxidants in varicose veins at tissue level.” - Ostafin W., Stępniewski M., Kózka M., Olszewska L., Biedroń P. - XVI Międzynarodowe Sympozjum: „Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism” Cracow 2007; Poster


16. “The pro-oxidant activity of quercetin does not lead to DNA damage in vivo.” – Papież M., Cierniak A., Ostafin W., Piskuła M., Kapiszewska M. (XVI Międzynarodowe Sympozjum: „Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism” Cracow 2007; Poster)


17. “Zaburzenie równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej u szczurów z białaczką promielocytową.” – Ostafin W., Cierniak A., Papież M.A.; Acta Haematologica Polonica; 38 (Sup 2), 369-370 (2007).


18. „Wpływ wybranych pochodnych ksantonu na aktywność dysmutazy nadtlenkowej (SOD) i katalazy (CAT) w hemolizatach krwinek czerwonych osób zdrowych oraz osób chorych z cukrzycą” – Pietrzycka A., Stępniewski M., Ostafin W., Marona H. (XX Zjazd PTifarm w Katowicach Spodku; 25-28 września 2007 r.; Poster).


19. „Antioxidant effect after ascorbic acid supplementation in patients udergoing hemodialysis” – Pietrzycka A., Krzyściak W., Stępniewski M., Grzybowska-Chowaniec E., Sułowicz W., Kolarzyk E., Wohn A., Rejewska M. (XVII International Symposium: „Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”; s. 416-417; Cracow 2008.


20. “Chosen antioxidant parameters in women with varicose veins taking Detralex (diosmine) and hormone replacement therapy” – Pietrzycka A., Krzyściak W., Kózka M., Stępniewski M. (XVII International Symposium: „Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”; s. 413-415; Cracow 2008.


21. “Chosen rheological and antioxidant properties of erythrocyte compared against dietary intakes of saturated and polyunsaturated fatty acids in patients undergoing hemodialisis” – Pietrzycka A., Stachura K., Drożdż M., Grzybowska-Chowaniec E., Stępniewski M., Sułowicz W., Kolarzyk E., Wohn A., Krzyściak W. (XVII International Symposium: „Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”; s. 411-412; Cracow 2008.


22. “Lipid peroxidation in hemodialysis patients: effect of intravenous vitamin C supplementation” – Krzyściak W., Kazek G., Stępniewski M. (XVII International Symposium: „Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”; s. 255-257; Cracow 2008.


23. “Antioxidants and lipid peroxidation in latent autoimmune diabetes in adults (LADA)” – Kazek G., Krzyściak W., Kurdas B., Iwanicki K., Stępniewski M. (XVII International Symposium: „Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”; s. 198-201; Cracow 2008.


24. “Oxidative protein modification in cell signaling: a short review”- Kazek G., Krzyściak W., Stępniewski M. (XVII International Symposium: „Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”; s. 202-206; Cracow 2008.


25. “Wpływ stosowania preparatu Detralex na poziom endoteliny (ET-1) I TNF-α, oraz równowagę enzymów antyoksydacyjnych we krwi kobiet leczonych z powodu przewlekłej choroby żylnej (PChŻ).” – Pietrzycka A., Krzyściak W., Kózka M., Stępniewski M. Przegląd Flebologiczny Zeszyt 2, Tom 17, p.89, 2009.


26. “Wpływ preparatu Detralex na wybrane wskaźniki układu antyoksydacyjnego u kobiet z przewlekłą chorobą żylną (PChŻ) poddawanych terapii hormonalnej” – Pietrzycka A., Kózka M., Krzyściak W., Stępniewski M. Przegląd Flebologiczny Zeszyt 2, Tom 17, p.90, 2009.


27. “Związek między poziomem cholesterolu LDL a aktywnością dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) u chorych z przewlekłą chorobą żylną (PChŻ)”. – Krzyściak W., Kózka M., Pietrzycka A., Stępniewski M. Przegląd Flebologiczny Zeszyt 2, Tom 17, p.90-91, 2009.

28. "Rola cynku i miedzi w rozwoju stresu oksydacyjnego w przewlekłej chorobie żylnej (PChŻ)" - Krzyściak W., Kózka M., Pietrzycka A., Kowalska J., Kazek G., Kwiatek W., Stępniewski M Przegląd Flebologiczny Zeszyt 2, Tom 17, p.87, 2009.

29. "Stężenie malonylodialdehydu (MDA) w osoczu krwi chorych z żylakami kończyn dolnych z różnym wskaźnikiem BMI." - Krzyściak W., Kózka M., Pietrzycka A., Stępniewski M. Przegląd Flebologiczny Zeszyt 2, Tom 17, p.87, 2009.

30. “Generation of reactive oxygen metabolites by the efficient, inefficient and varicose vein wall.” – Krzyściak W., Kózka M., Papież M., Stępniewski M. (XVIII International Symposium: „Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”; s. 168-170; Cracow 2009.


31. “Reduced glutathione as a beneficial marker of antioxidant defense system in patients with chronic venous disease”. – Krzyściak W., Kózka M., Krośniak M., Stępniewski M. (XVIII International Symposium: „Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”; s. 171-173; Cracow 2009.


32. “Influence of chosen derivatives of xanthone on superoxide dismutase activity in patients undergoing hemodialysis.” – Krzyściak W., Żaba A., Marona H., Stępniewski M. (XVIII International Symposium: „Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”; s. 174-176; Cracow 2009.


33. “Antimicrobiological effects of extracts from Cornelian cherry (Cornus mas L.) – preliminary study” - Krzyściak Paweł, Krośniak Mirosław, Gąstoł Maciej, Pytel Anna, Ochońska Dorota, Krzyściak Wirginia - XIV Meeting Toxicology and Environmental Health Warszawa 18-19 maja 2009


34. “Analisys of Zn and Cu concentration in chronic venous disease by PIXE method.” – Kowalska J., Krzyściak W., Kózka M., Stępniewski M, Kwiatek W.M International Symposium XLIV Zakopane School of Physics 18th – 23rd May 2009, Zakopane Poland

No comments: