Wednesday, September 12, 2007

"Zaburzenia równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej.."

Powyższy temat prezentowany był na XXII Zjeździe PTHiT - 6-8.09.2007
Dla zainteresowanych opublikowany w Acta Haematologica Polonica Suplement2 Tom38 2007 str. 304. Początek brzmi: "Nowotworom układu białokrwinkowego towarzyszą zaburzenia równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej. Rola stresu oksydacyjnego w patogenezie i progresji tych chorób nowotworowych jest wciąż badana..." Zainteresowanych odsyłam do biblioteki:)

1 comment:

Paweł said...

:) nudy nudno, kiedy bedzie coś ciekawego