Thursday, May 10, 2007

Wrażliwość bakteryj sprawdzałam dzisiajTak nieco haniebnie zahamowały wzrost bakteryj związki które badam, jednak spektrum okazuje się większe aniżeli na Dermatofity co jest pokrzepiające.

No comments: