Thursday, March 22, 2007

Posiedzenie Komisji Bioetycznej...

Dzisiaj w zastępstwie Profesora (mojego szefa) zostałam oddelegowana na posiedzenie Komisji Bioetycznej. Było to nie małe zaskoczenie z uwagi na fakt, iż zostałam poinformowana na godzinę przed Zebraniem. Przewodniczący Komisji Prof. dr hab. med. Jerzy Thor zadawał pytania o cele utylitarne przedstawionego projektu... Sprawa zakończyła się pomyślnie ku mojemu zdziwieniu:)

2 comments:

Paweł said...

jakież to cele utyulitarne i jakiż to projekt:)

Anonymous said...

Gratuluję spotkania z panem profesorem - czy jednak nazwisko nie brzmi Thor ?